Syyskokous 23.11.2012
Syyskok20123 Syyskok20122 Syyskok20124 Syyskok20121
Syyskok20125
Johannes Koroma
Syyskok20128
Ari Huovinen
Syyskok20129
Jussi Papinniemi
Syyskok20127
Heikki Pitkänen
Syyskok20126