Oikeuspolitiikan ilta 27.8.2020.
Oikeuspolitiikan illassa valiokuntaneuvos, oikeustieteen tohtori Matti Marttunen kertoi Eduskunnan perustuslakivaliokunnan
toiminnasta ja tehtävistä. Perustuslakivaliokunnan lausunnon sitovuus lainsäädäntötyössä merkitsee, että valiokunnan
kannan vastaista lakia ei Eduskunnassa voida säätää. Esillä oli muun muassa se, miten valiokunnan lausunnot perustuvat
vain oikeudelliseen harkintaan ja miksi lausunnoissa pyritään yksimielisyyteen. Illan isäntänä toimi Timo J. Ojala.
Keskustelussa puheenvuoroja käyttivät muun muassa klubiveljet Jussi Koskinen, Juhani Kivelä, Martti Kohonen, Martti Varjonen, Risto Uoti ja Elias Iirola. Valokuvaus Elias Iirola.
Jarmo Heinonen, Timo Ojala ja Matti Marttunen
Jarmo Heinonen, Timo Ojala ja Matti Marttunen
Timo Ojala
Timo Ojala
Matti Marttunen
Matti Marttunen
Martti Varjonen
Martti Varjonen
Martti Korhonen
Martti Korhonen.
Jussi Koskinen
Jussi Koskinen
Juhani Kivelä
Juhani Kivelä
Risto Uotin puheenvuoro
Risto Uotin puheenvuoro
Oikeuspolitiikan illan osanottajia
Oikeuspolitiikan illan osanottajia.
Kirja kiitokseksi, Matti Marttunen ja Timo Ojala
Kirja kiitokseksi, Matti Marttunen ja Timo Ojala.
Matti Marttunen ja Timo Ojala
Matti Marttunen ja Timo Ojala.